En aquest lloc es fa servir cookies per oferir una experiència més personalitzada. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació de les mateixes en la nostra Política de privacitat.

Política de privacitat

Condicions d'ús

El present document té per finalitat regular les normes d'ús del lloc web (en endavant "Lloc"). En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que Casasnovas 2002 SLU (Des d'ara "CASASNOVAS 2002") és el titular del lloc, amb CIF B57125791 i domicili al Portal de sa Font, núm. 37, 07760, Ciutadella, Menorca. Podeu contactar amb nosaltres, a més d'estar a la seva disposició al nostre domicili, usant els següents mitjans: per correu electrònic a reservas@casarader.com

Protecció de dades

Visitar casarader.com no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, en els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenten en el lloc, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat, denominat Usuaris web, sota la responsabilitat de "CASASNOVAS 2002", i es mantindrà confidencial i protegit, amb la finalitat de registrar a la base de dades i d'atendre les seves reserves i / o consultes, i enviar-li informació de promocions. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i RD 1720/2007, de 21 de desembre, de Reglament de Desenvolupament). Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals.

Té sempre dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, poseu-vos en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir juntament amb còpia del seu Document d'Identitat a: reservas@casarader.com o bé a la Portal de sa Font, núm. 37, 07760, Ciutadella, Menorca.

Els Termes "Vostè" i "Usuari" s'empren aquí per referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin al lloc.

Per visitar WEB no s'exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a usuari.

El lloc proporciona als usuaris accés a continguts i els serveis relacionats amb «CASASNOVAS 2002", inclusivament música, imatges, fòrums, text, informació i altres continguts similars, de manera que la utilització del lloc suposa l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per a Casasnovas 2002 SLU, així com per realitzar les reserves. Així mateix, el no facilitar dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de fer la reserva o rebre informació de l'hotel

Per poder realitzar el procés de reserva no s'exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a usuari. Per poder realitzar el procés de reserva haurà d'acceptar aquesta política de privacitat, així com les Condicions de reserva, i haurà d'omplir el formulari que li requerirà les següents dades obligatòries: nom, DNI o passaports, país, correu electrònic i telèfon. L'informem que les dades personals obtingudes en el formulari de reserva seran incorporades en un fitxer del qual és responsable CASASNOVAS 2002, amb la finalitat de registrar a la base de dades i d'atendre les seves reserves i / o consultes, i enviar-li informació de promocions. L'usuari es considera informat i accepta està Política de Privacitat i les Condicions de reserva que hi ha en aquest lloc web, i consent que "CASASNOVAS 2002" pugui enviar-li informació relacionada amb l'entitat (publicitat) que pogués ser del seu interès. CASASNOVAS 2002 es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquests formularis únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.

L'afectat podrà manifestar la seva negativa al tractament de les seves dades en un termini màxim de trenta dies, entenent-se prestat el consentiment en cas de no pronunciar-se a aquest efecte. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: reservas@casarader.com o bé a la Portal de sa Font, núm. 37, 07760, Ciutadella, Menorca.

Limitació de la responsabilitat

"CASASNOVAS 2002" es reserva el dret de modificar periòdicament (tant pel que fa als continguts de la web com en les condicions d'ús), al vostre gust i sense prèvia advertència, el present avís legal, per adaptar-lo a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d'aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin. Amb aquesta finalitat, els recomanem que cada vegada que accedeixin al lloc, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall la present Política de Privacitat. Per tot això, "CASASNOVAS 2002" es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això. El fet que l'usuari utilitzi el lloc després de les modificacions del present avís legal, suposarà que aquest accepta aquestes modificacions.

En cas de dubte o controvèrsia relatives al nostre Avís legal pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l'adreça de correu electrònic reservas@casarader.com

"CASASNOVAS 2002" no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. L'usuari que accedeix al lloc, ho fa sota la seva pròpia compte i risc i té l'obligació de complir la legislació, reglaments i normativa locals. "CASASNOVAS 2002" o qualsevol altra entitat que hagi participat en la creació, producció o provisió d'aquest lloc no seran responsables dels danys directes, incidentals, conseqüencials, indirectes o punitius derivats de l'accés, ús o incapacitat d'ús d'aquest lloc (o de les seves links), així com d'errors o omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del lloc.

Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del lloc.

"CASASNOVAS 2002" no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l'usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu lloc o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

Propietat intel·lectual i Ús correcte dels continguts

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d'aquest lloc, el seu disseny gràfic i el seu codi font, pertanyen a "CASASNOVAS 2002", corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de "CASASNOVAS 2002", tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc estan protegits per llei. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

"CASASNOVAS 2002" declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura del web, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc són de la seva propietat i / o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre propietat industrial. L'ús o abús d'aquestes marques registrades o altres materials qualssevol, excepte els permesos en aquest Lloc, estan expressament prohibits i poden constituir violació de la Llei de Propietat Intel·lectual i / o la Llei de Marques i / o la Llei de Publicitat i / o la Llei de competència deslleial, i altra normativa aplicable al cas.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a "CASASNOVAS 2002" o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S'obliga a l'usuari a fer servir el lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets de "CASASNOVAS 2002" o dels seus titulars incorporats als continguts de la web, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els mateixos.
Emprar els continguts i, en particular, la informació de WEB obtinguda a través del seu lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic. "CASASNOVAS 2002" no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc.
Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d'explotació pública respecte al present lloc, contingut i informació del mateix. La utilització del lloc per l'usuari, no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès algun sobre aquesta propietat intel·lectual, de manera que l'usuari podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per fer cap tipus d'explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

Resumint, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. Així mateix, l'usuari no pot utilitzar el lloc, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el lloc, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal de la mateixa per altres usuaris. De la mateixa manera, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el lloc.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual: En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el nostre lloc amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació a reserves@casarader. com amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la web.

Política d'enllaços

"CASASNOVAS 2002" no es fa responsable del contingut ni de la informació dels llocs web de tercers a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

"CASASNOVAS 2002" declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol tipus de danys que, als usuaris del seu lloc, puguin derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, "CASASNOVAS 2002" no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

modificacions

Com s'ha comentat en l'apartat de limitació de responsabilitat, "CASASNOVAS 2002" es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc, tant pel que fa als continguts del lloc, com en les condicions d'ús del mateix.

Per tot això, "CASASNOVAS 2002" es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

galetes

Les cookies són petits arxius que s'instal·len a l'ordinador de l'usuari i que permeten al responsable d'un servei millorar la forma d'interactuar entre els seus visitants i el seu lloc. En alguns casos, la instal·lació d'aquestes galetes requereix del consentiment.

Hi ha diferents classes de galetes, afectades i no afectades per la Llei:

Galetes no afectades:
· Tècniques: Són necessària per a la navegació. Sense elles la pàgina no funcionaria adequadament.
· De personalització o configuració: Permeten que la pàgina reconegui l'idioma de l'usuari, la mida de lletres, etc.
· De seguretat: Impedeixen o dificulten atacs contra el lloc o els seus usuaris.

Galetes afectades:
· Analítiques: Permeten mesurar l'activitat dels usuaris i elaborar estadístiques de navegació.
· Publicitàries: Gestionen la freqüència i el contingut dels anuncis.
· De seguiment: Emmagatzemen informació sobre els usuaris per mostrar-los publicitat personalitzada.

casarader.com utilitza una galeta tècnica PHP per poder guardar temporalment la reserva que s'està realitzant. Aquesta informació és només guardada permanentment si la reserva es produeix amb èxit. Per eliminar la galeta només ha d'eliminar la informació del seu navegador seguint les pràctiques habituals segons el navegador utilitzat.

A més casarader.com informa que el lloc utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( " Google ").

Google Analytics utilitza "cookies" per ajudar el lloc a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Més informació a la pàgina de cookies de Google.

Quan visita casarader.com, algunes galetes no les instal·larem nosaltres, sinó que les instal·laran tercers. Per exemple, si fa clic en un anunci d'un tercer que apareix en el lloc, per exemple publicitat, aquest tercer pot instal·lar les cookies al seu dispositiu. Tenim una relació comercial amb aquests tercers, però no vam instal·lar les galetes al dispositiu. Per tant, suggerim que vagi als llocs web d'aquests tercers per obtenir més informació sobre les cookies que s'instal·len i com vostè pot gestionar-les.

Pot vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d'aquest lloc. En utilitzar aquest lloc vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari que envia la informació a CASASNOVAS 2002 és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades, exonerant a CASASNOVAS 2002 de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de reserva.

CASASNOVAS 2002, no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

Es exonera CASASNOVAS 2002, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a CASASNOVAS 2002, sempre que procedeixi de fonts alienes a CASASNOVAS 2002

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part CASASNOVAS 2002, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Seguretat i Protecció a compradors

Aquesta web cumpleix amb es protocols SLL, sa pasarela de pagament amb es sistema 3DSecure redirigeix ses dades a servidor segurs sense que es comerc pugui accedir a n'aquistes dades o enmaguetzamarles.